Villkor

By admin
Kommentarer inaktiverade för Villkor

1. GENERELL INFORMATION OM MEDLEMSKAP OCH VILLKOR PÅ TIPPA.NU

1.1 Tippa.nu, erbjuder genom medlemskap möjlighet att ta del av de medlemstjänster som från tid till annan erbjuds av Tippa.nu på de villkor som anges i gällande medlemsvillkor. Den som vill bli medlem i Tippa.nu skall lämna uppgifter som Tippa.nu efterfrågar i samband med ansökan om medlemskap. Om Tippa.nu godkänner medlemskap erhåller medlemmen bekräftelse därom samt i förekommande fall ett eget användarnamn respektive lösenord.

1.2 De tjänster som förnärvarande erbjuds enligt gällande medlemsvillkor för Tippa.nu är för personer/medlemmar över 18 år. Det är strängt förbjudet av en medlem att bruka någon annans betalningskort eller uppge än sitt egna.

(a) Genom ett registrerat medlemskap och betald prenumeration a 99 SEK/månaden (för 30 dagar) får användaren tillgång till minst åtta analyser/speltips under en 30 dagars period. Tippa.nu publicerar en analys/speltips senast en timme före avspark.

(b) Tippa.nu analyser/speltips ger inga garantier till sina medlemmar att utfallet skall bli den samma som analysen/speltipsen. Medlemmen kan inte och skall inte förvänta sig något mer av analysen/speltipset än att det är spekulation och enbart en riktlinje vad tipstern på Tippa.nu själv tror. (b) Få exklusiva spelnyheter, exklusiva spelbonusar.

(c) Få möjlighet att få nyhetsbrev i månaden av Tippa.nu innehållande exklusiva nyheter och erbjudanden.

2. SAMTYCKE TILL BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

2.1 Tippa.nu behandlar per automatisk uppgifter om Medlemmens medlemskap i Tippa.nu samt Medlemmens användning av Tjänsterna (”Personuppgifterna”). Sådan behandling är nödvändig bland annat för att kunna administrera medlemskapet i Tippa.nu och för att kunna tillhandahålla Tjänsterna på avsett sätt samt för att kunna marknadsföra olika varor och tjänster. Medlemmen ger härmed sitt samtycke till att sådan databehandling sker av Tippa.nu.

3. MEDLEMMENS ÅTAGANDEN

3.1 Medlemmen kan genom Tjänsterna komma att erbjudas möjlighet att på eget ansvar elektroniskt kommunicera och publicera ljud, text, bild. Dessa Meddelanden får inte strida mot gällande medlemsvillkor, lag, myndighetsanvisning eller god sed. Vidare får dessa Meddelanden inte göra intrång i annans rätt, vara kränkande för enskild person eller riskera att medföra skada eller annan olägenhet för Tippa.nu eller tredje man.

3.2 Medlemmen förbinder sig att hålla Tippa.nu skadeslöst för all skada som Tippa.nu åsamkas med anledning av Medlemmens nyttjande av medlemskapet i Tippa.nu eller Tjänsterna i strid med de villkor och bestämmelser som gäller för Tjänsterna.

4. ANVÄNDARIDENTITET OCH LÖSENORD M.M.

4.1 Medlemmen förbinder sig att inte avslöja eller på annat sätt tillgängliggöra sitt användarnamn eller lösenord för någon obehörig samt tillse att inte obehörig på annat sätt kan få tillgång till användarnamn respektive lösenord. Tippa.nu förbehåller sig rätten att neka samt att ta bort olämpliga och stötande användarnamn. Medlemmen ansvarar för all skada som Tippa.nu kan åsamkas till följd av att Medlemmens användarnamn eller lösenord kommit till obehöriga kännedom. Detta ansvar skall gälla till dess Medlemmen spärrat sitt användarnamn och lösenord.

4.2 Medlemmen ansvarar själv för att obehörig inte kan nyttja Tjänsterna genom Medlemmens egna utrustning eller system. Medlemmen ansvarar själv för att Meddelanden inte förloras.

5. ANSVARSBEGRÄNSNING

5.1 Såvida annat inte uttryckligen anges i dessa villkor, har Tippa.nu inget ansvar för material som publiceras på eller de varor och tjänster som erbjuds via Tippa.nu eller Tjänsterna.

5.2 Tippa.nu har vidare inget ansvar för material som publiceras på eller varor och tjänster som erbjuds via andra webbplatser eller webbsidor som Tippa.nu har upprättat länkar till.

5.3 Har medlemmen problem med sitt spelande så rekommenderar vi punkt 7.1 och att medlemmen efter avslutat medlemskap ringer stödlinjen på 020-81 91 00.

6. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

6.1 Samtliga immateriella rättigheter och tekniska lösningar avseende tillhandahållandet av medlemskapet i Tippa.nu och Tjänsterna är Tippa.nu egendom alternativt egendom tillhörande tredje man med vilken Tippa.nu samarbetar och får inte nyttjas av Medlemmen utöver vad som krävs för Tjänsternas nyttjande enligt gällande villkor.

7. GILTIGHETSTID, ÅNGERFRIST OCH UPPHÖRANDE

7.1 Medlemmen har rätt att närsomhelst säga upp sitt medlemskap på Tippa.nu genom att mejla in sitt önskemål på jebak@tippa.nu

Comments are closed.